The photo exhibition ”Nagļi LV-4631” is a meaningful story about the preservation of national identity of a small nation. Photographer Māris Maskalāns represents the theme through the photos of Latgalians - inhabitants of the Latgale region, eastern Latvia, focusing his attention on the firm, sincere and downright people of the Nagļi village. The author describes them briefly: ”They don't play theatre, they live”.

Out of the numerically vast archive only the best sixty images were selected for the exhibition at the Museum of Decorative Arts and Design. It seems that these pictures could symbolically serve as a monument to the ordinary countryside inhabitants, who are usually less noticeable, although they form a genuine part of Latvia. The collection of photos characterizing all Nagļi villagers' generations: old men and women, teenagers and kids, is a permanent visual documentation of Latgale region in the beginning of the 21st century.

In the course of the project the author used analogous photo camera and developed negatives himself. He did the copying of black and white pictures applying the traditional gelatine silver printing process. Gelatine silver printing is a complicated and labour consuming undertaking and therefore can be considered as a value in its own, moreover, it allows to print high quality pictures, enjoy true black and white tones, and emphasize the emotions of a person portrayed.

The project ”Nagļi” was implemented in the course of 20 years due to the regular visits of Māris Maskalāns to the village. He was enchanted by this place with no crowds, hustle and haste, which are the features characteristic to big cities, and most important, he found there self-sufficient and genuine people, who fascinated him with their lifestyles and way of thinking. Their characters have toughened in mutual relationships and hardships of life, and this is the reason of their openness. The village and its inhabitants were a source of inspiration for Māris Maskalāns for shooting the documentary film ”Three Men and a Fishpond”. The film (film director Laila Pakalniņa, cameraman Māris Maskalāns) was finished in 2008. Exactly this film in 2009 brought Māris Maskalāns the Best Cameraman award at the National film festival ”Lielais Kristaps”. After the film Māris Maskalāns started to work at his photo project ”Nagļi”.

Māris Maskalāns (1971) has studied the basics of black and white photography independently through reading special literature and experimentation in his photo laboratory. In 1993 he started his studies at the Latvian Academy of Culture, Department of Film, TV and Theatre Art, taking the course of cameraman. One of the subjects at the Academy at that time was photography. In 1997 he graduated from the Academy and since then he works at the Wildlife and Environmental Studio (VFS) as a cameraman and film director. For his accomplishments in the field of documentary films Māris Maskalāns has received awards in Latvia and international film festivals abroad.

Exhibition curator

Imese Baranovska

 

 

Fotoizstāde “Nagļi. LV-4631” ir stāsts par mazas tautas identitātes saglabāšanas nozīmi, ko Māris Maskalāns ir atklājis caur latgaliešiem - Nagļu pagasta iedzīvotājiem - skarbajiem, sirsnīgajiem un patiesajiem. Pats autors par Nagļu ļaudīm saka: „Viņi nespēlē teātri, bet dzīvo”.

No skaitliski plašā arhīva izstādei Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā atlasītas sešdesmit labākās fotogrāfijas, kas kalpo kā piemineklis vienkāršiem lauku ļaudīm – mazāk pamanāmajai, bet īstajai Latvijas daļai. Fotogrāfijās ir iemūžināti Nagļu iedzīvotāji – no veciem vīriem un sievām līdz pusaudžiem un bērniem – tā ir paliekoša vizuālā dokumentācija par Latgales patību 21. gadsimta sākumā. 

Projektā izmantota analogā fotokamera, attēlu attīstīšanu veica pats autors, kopējot melnbaltās fotogrāfijas tradicionālajā veidā – pašrocīgi uz sudraba želatīna papīra. Šis darbietilpīgais un sarežģītais process ir vērtība pati par sevi, jo ļauj iegūt augstas kvalitātes attēlus, izbaudīt toņu bagātību un izcelt portretējamo emocijas.

Fotoprojekta “Nagļi” ideju M. Maskalāns izloloja regulāro Nagļu pagasta apciemojumu laikā divdesmit gadu garumā. Viņu apbūra šis Latgales ciems, jo tajā nav lielpilsētas burzmas, kņadas un steigas, bet gan pašpietiekami un nesamāksloti cilvēki, kas fascinē ar savu dzīves un domāšanas veidu. Viņi ir rūdīti savstarpējās un dzīves cīņas, tieši tādēļ viņi ir atklāti. Ciems un tā cilvēki iedvesmoja izveidot dokumentālo filmu „Par dzimtenīti”, ko M. Maskalāns kā operators kopā ar režisori Lailu Pakalniņu pabeidza 2008. gadā, saņemot Lielo Kristapu par labāko operatora darbu 2009. gadā. Pēc filmas pabeigšanas M. Masklāns sāka strādāt pie fotoprojekta “Nagļi”.

Māris Maskalāns (1971) melnbaltās fotogrāfijas pamatus apguvis pats, lasot grāmatas un eksperimentējot savā fotolaboratorijā. 1993. gadā viņš iestājas Latvijas Kultūras akadēmijas Kino un TV operatoru kursā, jo viens no mācību priekšmetiem studiju laikā bija fotogrāfija. 1997. gadā pabeidz Kultūras akadēmiju un kopš tā laika strādā Vides filmu studijā kā operators un režisors. Par savu veikumu dokumentālajā kino jomā apbalvots kā Latvijā, tā starptautiskos kino forumos.

Inese Baranovska, izstādes kuratore